pdf drukuj

Święty Józef Opiekun Zbawiciela

Pochodził z rodu króla Dawida. Mieszkał w Nazarecie. Był rzemieślnikiem. Jego ślub z Maryją dokonał się poprzez podpisanie dokumentu małżeńskiego i wprowadzenie małżonki do domu jej męża pośród ślubnych uroczystości. Nie był według ciała ojcem Jezusa, ale był nim według prawa żydowskiego. Jest rzeczą znamienną, że w ewangelii dzieciństwa Jezusa, Józef odgrywa wiodącą rolę. Jemu anioł wyjaśnia tajemnicę wcielenia Jezusa. Jemu anioł poleca ucieczkę do Egiptu i powrót do Nazaretu po śmierci Heroda. Ewangelie nie wspominają o nim podczas publicznej działalności Jezusa. Najstarsi ojcowie Kościoła podkreślają, że do godności Opiekuna Zbawiciela, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, żywiciela Świętej Rodziny, Bóg wybrał męża o niezachwianej wierze i niezwykłej cnocie. Czczony od IV wieku w klasztorze Św. Saby pod Jerozolimą, cieszy się wielką pobożnością Ludu Bożego na całym świecie.