pdf drukuj

Jego Ekscelencja prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski - Biskup Legnicki

Biskup Zbigniew Kiernikowski urodził się 2 lipca 1946 r. w Szamarzewie k. Wrześni. Święcenia prezbiteratu otrzymał 6 czerwca 1971 r. Po rocznej pracy w parafii w Trzemesznie, w archidiecezji gnieźnieńskiej, podjął studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które ukończył z tytułem doktora nauk biblijnych. W latach 1981-1986 pracował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie wykładał homiletykę i nauki biblijne oraz pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora. Wykładał także w innych uczelniach katolickich. W 1986 r. prymas Polski kard. Józef Glemp skierował go do Rzymu, do Papieskiego Instytutu Polskiego – domu dla polskich księży, odbywających specjalistyczne studia na papieskich uczelniach w Rzymie. Przez rok ks. Zbigniew Kiernikowski pełnił funkcję wicerektora Instytutu, a w latach 1987-2002 był jego rektorem. Jednocześnie wykładał nauki biblijne w Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim i w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza – Angelicum. W marcu 2001 r. habilitował się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w marcu 2011 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Przez ostatnich 13 lat pracował jako wykładowca nauk biblijnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem licznych publikacji – książek i artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz pastoralnym. Od 1967 r. związany z Ruchem Światło-Życie, po wyjeździe do Rzymu (1972) przeżył formację Drogi Neokatechumenalnej. Jako Biskup poświęca dużo uwagi formacji chrześcijańskiego życia, którego różne wymiary czerpią swą dynamikę z podstawowego źródła, jakim jest chrzest. Koncentruje się przede wszystkim na formacji biblijnej i liturgicznej. W Wielki Czwartek, 28 marca 2002 r., Jan Paweł II mianował ks. prał. Zbigniewa Kiernikowskiego biskupem siedleckim. Sakry biskupiej udzielił mu kard. Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, w Święto Matki Kościoła, 20 maja 2002 r., w rzymskiej Bazylice św. Piotra. Ingres do katedry siedleckiej odbył się 7 czerwca 2002 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Wielką Środę, 16 kwietnia 2014 r., papież Franciszek mianował bp. Zbigniewa Kiernikowskiego  biskupem legnickim. Kanoniczne objęcie Diecezji odbyło sie 27 czerwca 2014 r. Ingres do katedry legnickiej mial miejsce 28 czerwca 2014 r.