pdf drukuj

Rada ds. Powołań Diecezji Legnickiej

 

Nowa kadencja: 2012-2017.

Powołana przez Biskupa Legnickiego dekretem z dnia 1 marca 2012 r.

 

Bp Marek Mendyk – przewodniczący Rady

Ks. Krzysztof Wiśniewski – wiceprzewodniczący Rady

Ks. Paweł Wołczański – sekretarz Rady

Ks. Leopold Rzodkiewicz

Ks. Sławomir Stasiak

Ks. Jarosław Święcicki – asystent kościelny Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń

Ks. Janusz Wilk – diecezjalny duszpasterz młodzieży

Ks. Przemysław Durkalec – diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej

Ks. Piotr Nowosielski – przedstawiciel Referatu ds. Mediów i redaktor legnickiej edycji tygodnika „Niedziela”

O. Józef Szańca – przedstawiciel zakonów męskich

S. Iwona Hałamuszka – diecezjalna referentka zakonna

S. Anna Wzięch – przedstawicielka katechetów

P. Katarzyna Łasek

P. Roman Tomczak – redaktor legnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”

Dziekani alumnów WSD

 

Zgodnie ze statutem Rady nadanym 20 stycznia 1999 roku i podpisanym przez bpa Tadeusza Rybaka, podstawowym celem Rady jest inspiracja i ożywianie działalności duszpasterskiej prowadzonej w parafiach na rzecz powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Zadaniem Rady jest również:

a. koordynowanie działań powołaniowych i promowanie współpracy między duchowieństwem diecezjalnym, osobami konsekrowanymi i świeckimi,

b. angażowanie ruchów, grup, stowarzyszeń i innych zrzeszeń kościelnych działających na terenie parafii,

c. upowszechnianie dokumentów Kościoła na temat duszpasterstwa powołań,

d. promowanie apostolatu modlitwy w intencji powołań,

e. rozpoznawanie problemów związanych z sytuacją powołań i powołanych oraz szukanie ich rozwiązania,

f.  propagowanie nowych form pracy w duszpasterstwie powołań,

g. organizowanie diecezjalnych spotkań o charakterze powołaniowym,

h. ożywianie i koordynowanie informacji powołaniowej,

i.  przygotowywanie i aktualizowanie diecezjalnych programów duszpasterstwa powołań,

j.  reprezentowanie diecezji na kongresach, sympozjach i uroczystościach o tematyce powołaniowej,

k. podejmowanie innych inicjatyw na rzecz duszpasterstwa powołań.

 

Posiedzenia Rady ds. Powołań Diecezji Legnickiej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady dwa razy w roku (wiosna, jesień). Uczestniczą w nich członkowie Rady oraz zaproszeni goście, zajmujący się promocją i rozeznawaniem powołań, np. referenci powołaniowi zgromadzeń zakonnych.