pdf drukuj

Wieczernik Miłosierdzia Bożego

 

MODERATOR: ks. Tomasz ASZURKIEWICZ

ANIMATOR: Czesław Dul
e-mail: czedul0816@gmail.com
tel.: 500299846

Wieczernik Miłosierdzia Bożego to wspólnota modlitewno-apostolska czcicieli i apostołów Bożego Miłosierdzia. Wspólnota powstała w 1985 roku w Częstochowie, w tzw. Dolinie Miłosierdzia. Łączy w sobie dwie idee:
1. Miłosierdzia Bożego, której źródeł należy szukać na kartach Pisma Świętego, w nauczaniu Kościoła, zwłaszcza w encyklice Jana Pawła II Dives in misericordia oraz w orędziu Miłosierdzia Bożego spisanym w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej;
2. Wieczernika Jerozolimskiego, w którym Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, kapłaństwa i pojednania, objawił Apostołom swoje pragnienie, by trwali w miłości i jedności oraz kontynuowali Jego posłannictwo, gdzie modląc się z Maryją, oczekiwali Pięćdziesiątnicy tak niezwykle wymownie odsłaniającej prawdę o Miłosierdziu Bożym.


W odpowiedzi na charyzmat ruchu członkowie Wieczernika Miłosierdzia Bożego mają do spełnienia następujące zadanie: ożywiać wiarę i rozpalać miłość. Święty Wincenty Pallotti, założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (do którego należy Wieczernik Miłosierdzia Bożego), sprecyzował to zadanie słowami: "pobudzanie współodpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za ożywianie wiary, za rozpalanie miłości w Kościele i świecie, i za doprowadzenie wszystkich do jedności w Chrystusie".
Wieczernik Miłosierdzia Bożego to wspólnota wspólnot (z Kluczborka, Gliwic, Strzebini k. Lublińca, Głowna, Halemby, Łodzi, jak również z Białej) z centralnym miejscem wspólnoty częstochowskiej w Dolinie Miłosierdzia, gdzie każda z grup odbywa swoje doroczne rekolekcje pogłębiając farmację duchową prowadzoną na co dzień we własnych parafiach.

ADRES:
Wspólnota Wieczernika Miłosierdzia Bożego
Biała 66 B
59-225 Chojnów