pdf drukuj

Apostolstwo Trzeźwości i Pomocy Rodzinie

 

Historia

Diecezjalny Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie został powołany przez Biskupa Stefana Cichego dnia 6 stycznia 2012 roku, w dzień uroczystości Objawienia Pańskiego. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ośrodka został mianowany duszpasterz trzeźwości, którym aktualnie jest ks. Bronisław Piśnicki. Siedzibą „Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie” stało się Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

 

Cele

Celem działania ośrodka jest udzielanie pomocy o charakterze informacyjno-konsultacyjnym w sprawach uzależnienia od alkoholu i w problemach małżeńsko-rodzinnych, a także wspieranie parafii, szkół itp. w działaniach na rzecz trzeźwości społeczeństwa. Porady w ośrodku są udzielane od maja do października, w każdą sobotę i niedzielę, od godziny 10.00 do 16.00. Przez cały rok w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie znajduje się tablica informacyjno-ogłoszeniowa, z bogatym zasobem informacji i z dostępnymi dla wszystkich ulotkami. Ponadto, na konkretną prośbę, na terenie diecezji udzielana jest przez ośrodek pomoc na rzecz wychowania do trzeźwości.

 

Działalność

1.      Działalność jest realizowana przez zespół wolontariuszy.

2.      Kierowniczo- organizacyjne funkcje sprawowane są przez:

· Dyrektora Ośrodka mianowanego przez Biskupa
   (każdorazowo jest nim diecezjalny duszpasterz ds. trzeźwości);

· Kierownik ds. obsady dyżurów (osoba świecka);

· Koordynatorzy rejonów i ich zastępcy;

· Osoba odpowiedzialna za literaturę i wszelkie materiały.

Od strony merytorycznej działalność Ośrodka wspomagana jest przez zespół doradców (specjaliści z różnych dziedzin: psychologii, terapii uzależnień, resocjalizacji, pedagogiki, teologii, prawa itp.)

Dyżury sprawowane są przez osoby odpowiednio dysponowane i przygotowane:

· Ze środowiska abstynenckiego i trzeźw ościowego;

· Trzeźwiejący alkoholicy, osoby z Al.- Anon (współuzależnione);

· Animatorzy ruchu „Spotkań Małżeńskich” z Ośrodka naszej Diecezji;

· Doradcy życia rodzinnego.

Dyżury są rozłożone wśród przedstawicieli rejonów, utworzonych na terenie naszej Diecezji.

1.      Rejon kamiennogórski (Kamienna Góra, Wałbrzych, Lubawka);

2.      Rejon jeleniogórski (Jelenia Góra, Piechowice, Kowary, Karpacz, Cieplice);

3.      Rejon lubański (Lubań, Gryfów, Mirsk, Olszyna, Lubomierz, Leśna);

4.      Rejon bolesławiecki (Bolesławiec, Zgorzelec, Lwówek Śląski, Gromadka);

5.      Rejon legnicki (Legnica, Złotoryja, Jawor, Wojcieszów, Świerzawa);

6.      Rejon polkowicko-lubiński.

 

Siedziba

Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie,

Klasztor Sióstr Benedyktynek,

pl. Jana Pawła II 5, 58-405 Krzeszów.

 

Odpowiedzialny

ks. Bronisław Piśnicki, parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła,

ul. Karola Miarki 24, 58-400 Kamienna Góra,

tel. 75/ 645 55 54, kom. 693 514 217,

e-mail: pisnicki@gmail.com