pdf drukuj

JEGO EKSCELENCJA KS. BISKUP DR STEFAN CICHY BISKUP - SENIOR

 Biskup Stefan Cichy - ur. 30 marca 1939 roku w Przyszowicach k. Gliwic. W 1957 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Dnia 23.06.1963 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Herberta Bednorza. W latach 1967-71 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a następnie (1971-74) na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego z uzyskaniem doktoratu z teologii (liturgika). Pełnił służbę w Kościele podejmując następujące funkcje: w latach 1963-1968 - wikariusz w parafii pw. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach; 1968-1971 - wikariusz w parafii katedralnej w Katowicach; 1971-1975 - pomoc w duszpasterstwie św. Gertrudy w Wiedniu; 1975 - wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Od 1975 - wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Śląskim w Krakowie (od 1980 - w Katowicach). W latach: 1977-1978 - wicerektor seminarium w Krakowie; 1978-1980 - pełni obowiązki rektora seminarium w Krakowie; 1980-1992 - rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach; 1985-1994 - przewodniczący Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Katowicach. Od 1985 - współpracownik tygodnika „Gość Niedzielny”. W latach 1992-1998 - ojciec duchowny kapłanów archidiecezji katowickiej. Od 1995 - redaktor naczelny „Śląskich Studiów Teologiczno-Historycznych”. Od dnia 11.06.1998 - wikariusz generalny archidiecezji katowickiej.

Dnia 26.08.1998 został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Święcenia biskupie przyjął 12.09.1998 w Katedrze katowickiej z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: „Per Crucem ad Lucem” („Przez Krzyż do Światła”).

Jest autorem wielu publikacji. Wśród nich: „Przybądź Duchu Święty. Nabożeństwa na Rok Ducha Świętego” (Katowice 1998), oraz „Uczestnicy czy niemi świadkowie” (Kielce 2005). Opublikował kilkadziesiąt artykułów w dziełach zbiorowych i czasopismach: „Collectanea Theologica”, „Liturgia sacra”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, „Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne”. Od roku roku 2000 (od nr 27) jest redaktorem naczelnym Biuletynu "Anamnesis" wydawanego przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, której przez dwie kadencje był przewodniczącym (2001-2011). Od czerwca 2011 jest członkiem tejże komisji. 

Dnia 19 marca 2005 roku powołany przez papieża Jana Pawła II do posługi Biskupa Legnickiego. Swój urząd Biskupa Legnickiego objął w dzień uroczystego Ingresu - 30 kwietnia 2005 roku.

W Wielką Środę - 16 kwietnia 2014 roku Papież Franciszek przyjął rezygnację bpa S. Cichego z urzędu biskupa diecezjalnego, z racji osiągnięcia wieku emerytalnego. W tym samym dniu bp S. Cichy mianowany został Administratorem Apostolskim Diecezji Legnickiej, aż do kanonicznego objęcia diecezji przez wyznaczonego na Biskupa Legnickiego bpa Zbigniewa Kiernikowskiego.