pdf drukuj

Bractwo Szkaplerza Świętego

 

Historia

Historia Szkaplerza świętego sięga XII wieku, kiedy to duchowi synowie Proroka Eliasza prowadzący życie kontemplacyjne na Górze Karmel, prześladowani przez Turków, przenieśli się do Europy. Ich tryb życia wzbudzał podziw i szacunek, choć spotykali się również
z niechęcią i uprzedzeniami.

Stolica Apostolska upatrując w Braciach Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel skuteczną pomoc w ożywieniu życia chrześcijańskiego przez ich życie, modlitwy i umartwienia, przyjęła z radością nową rodzinę zakonną i ułatwiła jej zakładanie nowych klasztorów. Dzięki poparciu władz kościelnych zakon Karmelitów szybko rozwijał się i promieniował przykładnym życiem. Należy odnotować szybki rozwój zakonu w Anglii. Zasłużył się tam szczególnie wielki czciciel Maryi, mąż modlitwy i wielkiej świątobliwości, Szymon Stock. Kiedy dostrzegł niebezpieczeństwa grożące zakonowi, przypuścił szturm do nieba, by wybłagać opiekę i wsparcie Tej, która od początku istnienia zakonu była jego niezawodną orędowniczką. Kiedy w nocy z 15 na 16 lipca 1251r. trwał na modlitwie, ujrzał Najświętszą Dziewicę w otoczeniu Aniołów podającą mu Szkaplerz brązowego koloru. Usłyszał te słowa od Maryi: Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich Karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.

Spotkania szkaplerzne zostały zapoczątkowane przez członków Towarzystwa św. Edyty Stein w Legnicy w 1993 roku. Na początku miejscem spotkań był Dom Katechetyczny przy parafii św. Jacka w Legnicy. Dzięki współpracy Pani Wandy Niemyjskiej z Siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus z Legnicy miejsce spotkań zostało przeniesione do Centrum

Formacji Charytatywnej Caritas Diecezji Legnickiej przy ul. Okrzei 20. Miało to miejsce 
w 1998 roku. Po wielu staraniach 1 maja 2006 r. nastąpiło erygowanie Bractwa Szkaplerza Świętego w Legnicy - pierwszej i jak na razie jedynej takiej prawnie usankcjonowanej wspólnoty w Diecezji Legnickiej.

 

Przywileje noszących szkaplerz

1. Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym nie zostanie potępiony.

2. Noszący(a) Szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.

3. Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz święty i zachowuje czystość według stanu, zostanie wyprowadzony(a) z czyśćca osobiście przez Matkę Bożą w pierwsza sobotę po swej śmierci.

4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, modlitwach, postach itp.

 

Obowiązki noszących Szkaplerz

1. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.

2. Dniem i nocą nosić na sobie Szkaplerz.

3. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Szkaplerza (zazwyczaj Pod Twoją Obronę).

4. Czynić dobrze bliźnim.

 

Praktyki zalecane noszącym Szkaplerz Święty

1. Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki, oraz w święta Matki Bożej przystępować do spowiedzi i Komunii świętej.

2. Nawiedzać często kościół i przynajmniej przez kilka minut modlić się do Matki Bożej.

3. Od czasu do czasu z miłości do Matki Bożej wyrzec się czegoś dozwolonego (drobne umartwienie).

 

Strona internetowa:  www.szkaplerz.legnica.pl

 

Zarząd Bractwa Szkaplerznego w Legnicy

Siostra Felicyta Cedro KDzJ: tel. 76/ 724 41 62.

Wanda Niemyjska: tel. 76/ 722 92 99.

e-mail: szkaplerz.legnica@o2.pl