pdf drukuj

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

 

Diecezjalny instytut Muzyki Kościelnej

w Legnicy przyjmuje nowych kandydatów

 

Wielu młodych ludzi podejmuje decyzje związane ze swoją przyszłością, z wyborem nowej szkoły, kierunku studiów. Z pewnością wybór ten związany jest z realizacją marzeń pasji i rozwijaniem talentów. Diecezjalne Studium Organistowskie w Legnicy jest szkołą, w której rozwijać można swoją osobowość poprzez rozwój muzycznych talentów. Zdobyte umiejętności gry na organach oraz śpiewu potrzebne są, by liturgia pięknem muzyki pomagała wiernym w modlitwie i była znakiem łaski pochodzącej od Boga.

 

Diecezjalne Studium Organistowskie z Legnicy, które kształci muzyków kościelnych od roku 1993 roku, kieruje swoją ofertę do młodych, uzdolnionych ludzi głownie z klas gimnazjalnych lub licealnych.  Nauka wraz z kursem zerowym (rok wstępny dla osób bez wykształcenia muzycznego) trwa pięć lat. Zajęcia odbywają się siedzibie Studium w Legnicy przy ul. Jana Pawła II nr 1. Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli. W każdą sobotę od września do czerwca prowadzone są zajęcia wspólne w ramach poszczególnych klas. Lista prowadzonych zajęć obejmuje następujące przedmioty: organy, akompaniament liturgiczny, fortepian, liturgika, chorał gregoriański, prawodawstwo muzyki liturgicznej, historia muzyki, formy muzyczne, kształcenie słuchu, harmonia, śpiew liturgiczny, postawy dyrygowania, chór. Zajęcia z nauki gry na instrumencie odbywają się w toku indywidualnym w odpowiednio przygotowanych salach. Absolwenci uzyskują dyplom organisty, który upoważnia do podjęcia pracy w tym zawodzie na terenie całego kraju. Absolwenci Studium mają możliwość kontynuacji nauki w ramach studiów wyższych o specjalności muzyka kościelna na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

 

Nabór kandydatów na nowy rok szkolny 2016 – 2017 odbędzie się dnia

03 września (sobota) 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Studium

w Legnicy, ul. Jana Pawła II nr 1. 

 

Kandydaci winni złożyć wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do Studium, życiorys, świadectwo wykształcenia ogólnego i muzycznego, opinia ks. Proboszcza o kandydacie, 2 fotografie. Informacje szczegółowe można znaleźć na stronie internetowej Referatu Muzyki Kościelnej LKB. Kontakt: tel. 605043775, mail: pdebski@legnica.opoka.org.pl

 

Dyrektor Studium – Ks. Piotr Dębski