Jesteś tutaj: strona główna > documents > 355Bierzmowanie osób dorosłych w Katedrze legnickiej w 2017 roku

Sakrament bierzmowania osób dorosłych
w katedrze legnickiej w 2017 r.

 

I. Terminy

1.     Sakrament bierzmowania udzielany będzie cztery razy w roku.

 

2.     W roku 2017 wyznaczone zostały następujące terminy:

6 marca          – godz. 18.30

19 czerwca     – godz. 18.30

11 września    – godz. 18.30

11 grudnia     – godz. 18.30

  

 

II. Przygotowanie

 3. Przygotowanie do bierzmowania dorosłych, którzy przyjmą sakrament Ducha Świętego w katedrze legnickiej w jednym z wyżej podanych terminów jest prowadzone w parafii kandydata przez księdza proboszcza lub osobę przez niego wyznaczoną (np. wikariusz, katecheta lub katechetka, mężczyzna pełniący posługę lektora, jeśli sam jest do tego wystarczająco przygotowany).

 

4. Zwyczajny czas przygotowania to około jednego roku. W tym czasie kandydat powinien systematycznie uczestniczyć w katechezach i pracować sam z podanym materiałem. Ma to służyć zaznajomieniu się z treścią katechez oraz osobistemu przyswojeniu ich w duchu wiary, a także zdobywaniu doświadczania wspólnoty Kościoła szczególnie w tych przypadkach, gdzie zachodzą w tej materii braki. Gdy zaistnieje konieczność skrócenia tego czasu, decyzję, po rozeznaniu okoliczności, podejmuje ksiądz proboszcz. Naturalnie, czas, w którym odbywają się te katechezy jest uzależniony od stopnia znajomości prawd wiary i życia chrześcijańskiego przez kandydata.

 

5. W czasie prowadzenia katechez w parafii zaleca się następujący materiał:

 

Materiał z Katechizmu

a. Sakrament chrztu

Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Nr 251-264. Kielce 2005 s. 93-96

 

b. Bierzmowanie w ekonomii zbawienia. Znaki i obrzędy bierzmowania

Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego. Nr 1286-1301. Poznań 20122poprawione s. 318-321

 

c. Skutki bierzmowania

Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego. Nr 1302-1305. Poznań 20122poprawione s. 321-322

 

d. Życie chrześcijańskie – wspólnota ludzka

Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Nr 401-414. Kielce 2005 s. 132-135.

 

 

 

Katechezy z nauczania Biskupa legnickiego

e. Kim jest człowiek – Stworzenie na obraz i podobieństwo Boga (II/1A)

Źródło: Bp Zbigniew Kiernikowki. Katechezy inicjacyjne dla dorosłych kandydatów do chrztu oraz dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, które przygotowują się do przyjęcia chrztu.

Dostępna na stronie: http://chrzest966.pl/bp-z-kiernikowski-katechezy-inicjacyjne-dla-doroslych-kandydatow-do-chrztu-oraz-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-szkolnym-ktore-przygotowuja-sie-do-przyjecia-chrztu/

 

f. Kim jest człowiek – Grzech pierworodny (II/1B)

Źródło: Bp Zbigniew Kiernikowki. Katechezy inicjacyjne dla dorosłych kandydatów do chrztu oraz dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, które przygotowują się do przyjęcia chrztu.

Dostępna na stronie: http://chrzest966.pl/bp-z-kiernikowski-katechezy-inicjacyjne-dla-doroslych-kandydatow-do-chrztu-oraz-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-szkolnym-ktore-przygotowuja-sie-do-przyjecia-chrztu/

 

g. Kim jest człowiek – Odkupienie w Jezusie Chrystusie (II/1C)

Źródło: Bp Zbigniew Kiernikowki. Katechezy inicjacyjne dla dorosłych kandydatów do chrztu oraz dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, które przygotowują się do przyjęcia chrztu.

Dostępna na stronie: http://chrzest966.pl/bp-z-kiernikowski-katechezy-inicjacyjne-dla-doroslych-kandydatow-do-chrztu-oraz-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-szkolnym-ktore-przygotowuja-sie-do-przyjecia-chrztu/

 

Katechezy e, f, g zawarte też są w publikacji: Bp Zbigniew Kiernikowski. Chrzest w misji i życiu Kościoła. Część I: Boża wizja człowieka. (Materiał dostępny w Wydziale Duszpasterskim).

 

h. Siedmioraki dar Ducha Świętego

Źródło: Bp Zbigniew Kiernikowki. Katechezy inicjacyjne dla dorosłych kandydatów do chrztu oraz dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, które przygotowują się do przyjęcia chrztu.

Dostępna na stronie: http://chrzest966.pl/bp-z-kiernikowski-katechezy-inicjacyjne-dla-doroslych-kandydatow-do-chrztu-oraz-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-szkolnym-ktore-przygotowuja-sie-do-przyjecia-chrztu/

 

III. Zgłaszanie

6. Oprócz przygotowania w parafii odbywają się dwa dodatkowe spotkania na szczeblu diecezjalnym w Legnicy. Są one prowadzone przez Biskupa legnickiego i jego delegata w budynku plebani katedralnej (ul. Św. Piotra 2a). Pierwsze na ok. 3 miesiące przed udzieleniem sakramentu bierzmowania, a drugie krótko (2-3 tygodnie) przed terminem bierzmowania. Mają one charakter weryfikujący stan przygotowania kandydatów oraz bezpośrednie wprowadzenie do obrzędu sakramentu.

Terminy tych spotkań są podane na stronie http://www.diecezja.legnica.pl/documents/355

Spotkania w Legnicy nie zastępują katechezy przygotowawczej w parafii.

 

7.     Ksiądz Proboszcz winien zgłosić kandydata mniej więcej na trzy miesiące przed planowanym terminem bierzmowania. Zatem konsekwentnie:

na 6 marca 2017 zgłaszamy kandydatów do 6 grudnia 2016

na 19 czerwca 2017 zgłaszamy kandydatów do 10 marca 2017

na 11 września 2017 zgłaszamy kandydatów do 9 czerwca 2017

na  11 grudnia 2017 zgłaszamy kandydatów do 1 września 2017

na kolejny wyznaczony termin w roku 2018 do 30 listopada 2017

 

8.     Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiejw godzinach urzędowania telefonicznie (76 7244111 lub 112) lub osobiście. Prosimy, aby zgłoszeń dokonywał ksiądz proboszcz lub inny ksiądz, odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów. Przy zgłoszeniu należy podać:

-  imię i nazwisko kandydata,

- nazwę parafii zgłaszającej,

- kontaktowy numer telefonu.

 

9.     Na pierwsze spotkanie kandydaci winni przywieźć ze sobą:

- skierowanie od ks. proboszcza

- świadectwo chrztu

- zaświadczenie dla świadka bierzmowania

 

10.     Prosimy, aby kandydaci do bierzmowania odbyli spowiedź przed przyjęciem sakramentu w swoich macierzystych parafiach.

 

11.     Poniższa tabela zawiera konkretne daty związane z poszczególnymi terminami bierzmowania:

 

Data bierzmowania

 

Katedra

godz. 1830

Data zgłoszenia kandydatów

Data pierwszego spotkania

 

Godz. 1800

Data drugiego spotkania

 

Godz. 1800

Data trzeciego spotkania (w dniu bierzmowania), Godz. 1730

6 marca 2017

 

6 grudnia 2016

12 grudnia 2016

27 lutego 2017

6 marca 2017

19 czerwca 2017

 

10 marca 2017

17 marca 2017

9 czerwca 2017

19 czerwca 2017

 

11 września 2017

 

9 czerwca 2017

16 czerwca 2017

4 września 2017

11 września 2017

 

11 grudnia 2017

 

1 września 2017

8 września 2017

1 grudnia 2017

11 grudnia 2017