pdf drukuj

Eucharystyczny Ruch Młodych

 

Historia

Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, Krucjata Eucharystyczna zostaje założona przez O. Bessier'sa TJ w 1916 r. jako organizacja dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy, prowadzonego przez Księży Jezuitów.

Na terenie Polski Krucjata została założona przez Błogosławioną Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SKJ. Matka Ledóchowska założyła pierwsze koło Krucjaty w Pniewach (okolice Poznania) 1 stycznia 1925 r. Krucjata stale się rozwijała tak, że w 1939 r. osiągnęła liczbę około 200 tysięcy członków. Druga wojna światowa przerwała w Polsce wspaniały rozwój Krucjaty. Po wojnie w latach 1945-1949 w niektórych rejonach Polski powstały jeszcze koła Krucjaty. Ostatni ogólnopolski zjazd diecezjalnych dyrektorów odbył się 1 lipca 1947 r. We Francji od 1960 r. Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, jako nowy ruch. Za radą Jana XXIII przybiera ona nazwę: "Eucharystyczny Ruch Młodych".

W ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego w Polsce biskupi poznańscy zwrócili się do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego z prośbą o pomoc w przywróceniu Krucjaty Eucharystycznej w Polsce. Z ramienia Zgromadzenia dzieło to podjęła s. Jadwiga Batogowska (ur. 1927, zm. 2008). Krucjata została reaktywowana najpierw w diecezji poznańskiej oraz gorzowskiej, a następnie w innych diecezjach jako Eucharystyczny Ruch Młodych. S. Jadwiga z zespołem sióstr zakonnych i animatorów świeckich opracowała czteroletni program formacyjny dla dzieci od 3 do 6 klasy szkoły podstawowej. W wielu parafiach powstały wspólnoty dzieci i młodzieży, którym towarzyszyły osoby duchowne i świeccy animatorzy. Sekretariat Eucharystycznego Ruchu Młodych mieścił się wówczas w Sieradzu (Monice), w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK. Jego rolą było wspieranie działalności Ruchu w całej Polsce przez opracowywanie materiałów formacyjnych, wydawanie pisma dla dzieci "Promień Eucharystii" wraz z dodatkiem dla animatorów, prowadzenie szkoleń dla księży i katechetów, utrzymywanie łączności ze wspólnotami z różnych diecezji oraz organizowanie Ogólnopolskich Dni Wspólnoty. Odbyły się one kilkakrotnie w Częstochowie. W latach 2001-2008 funkcję Moderatorki Krajowej ERM-u z ramienia Zgromadzenia pełniła s. Bożena Kolczyńska. Sekretariat ERM-u został przeniesiony do klasztoru w Milanówku. W tym czasie pojawiły się nowe formy działalności: programy formacyjne oparte o hasło roku, Gimnazjalne Dni Wspólnoty, strona internetowa. Powstało też Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci" zrzeszające Rodziców, Animatorów i Przyjaciół ERM-u. Od września 2008 roku Moderatorką Krajową ERM-u jest s.Danuta Pusty, a Sekretariat mieści się w Poznaniu.

 

Cele formacji ERM

· Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela dziecka.

· Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii.

· W oparciu o bliski kontakt z Jezusem Eucharystycznym zaprawiać dzieci do systematycznej pracy nad sobą.

· Wiązać dzieci z Kościołem świętym i kształtować w nich postawę apostolstwa.

 

Zasady

· Żyj Mszą św.!

· Czytaj Ewangelię!

· Kochaj bliźnich!

· Bądź trzynastym apostołem!

 

Obowiązki członka ERM-u

1.      Modli się gorliwie rano i wieczorem.

2.      Często bierze pełny udział we Mszy Świętej i adoruje Pana Jezusa.

3.      Słucha uważnie rodziców i wychowawców.

4.      Pilnie wypełnia swoje obowiązki.

5.      Jest czysty w myślach, słowach i uczynkach.

6.      Jest dobry, nie kłóci się i chętnie pomaga innym.

7.      Zawsze mówi prawdę.

8.      Żyje sprawami Kościoła, Ojczyzny, Parafii i wspiera w modlitwie Ojca Świętego.

9.      Wnosi radość, pokój i zgodę w swoje otoczenie.

10.  Nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie używa narkotyków.

 

Podstawą duchowości ERM jest Pismo św. a szczególnie 3 teksty: Łk 22,19-20; J 13,1-35 – Ostatnia Wieczerza: Łk 24, 13-35 – spotkanie Jezusa z uczniami idącymi do Emaus: J 19,28-37 – przebicie Serca Jezusowego na krzyżu.

 

Uroczystości ERM

Niedziela Chrystusa Króla - Przyjmowani są w tym dniu kandydaci do Krucjaty. Otrzymują podczas Mszy św. żółte chusty.

W Wielki Czwartek, kandydaci otrzymują odznakę i legitymację członka Krucjaty Eucharystycznej.

Gazetą Krucjaty Eucharystycznej na cała Polskę jest "Promień Eucharystii".

 

Strona internetowa:   www.erm.pl

 

Moderator krajowy

s. Danuta Pusty SJK,

e-mail: s.danuta.pusty@erm.pl

 

Sekretariat krajowy ERM

ul Taczaka 7/16, 61-818 Poznań,

tel. 61/ 22 101 52, tel. kom. 668 313 864.

 

Moderator diecezjalny

ks. Jarosław Górecki, parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła,

ul. Ks. Ściegiennego 4, 59-225 Chojnów,

tel. kom. 501 785 753,

e-mail: jarekgorecki@poczta.onet.pl

 

Wspólnoty w diecezji

1.      Chojnów, Parafia pw. św. Piotra i Pawła.

2.      Gierałtów, Parafia pw. św. Antoniego.

3.      Kamienna Góra, Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

4.      Legnica, Parafia pw. św. Jacka.

5.      Miszkowice, Parafia pw. Wszystkich Świętych.

6.      Nowogrodziec, Parafia pw. św. Piotra i Pawła.

7.      Parchów, Parafia pw. św. Jacka w Pogorzeliskach.

8.      Rosochata, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP.

9.      Witków Śląski, Parafia pw. Zwiastowania NMP.

10.  Zagrodno, Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.