pdf drukuj

Franciszkański Zakon Świeckich

 

Historia

Franciszkański Zakon Świeckich jest najliczniejszym stowarzyszeniem w Kościele katolickim na świecie. Założony przez św. Franciszka z Asyżu w 1221 r. pod nazwą "Braci i Sióstr od Pokuty", znany był później jako III Zakon św. Franciszka. Ten ruch odnowy w Kościele opierał się na zjednoczeniu z Chrystusem poprzez radykalne przyjęcie Ewangelii. Skupiał ludzi świeckich, którzy żyjąc w rodzinach dążyli do osobistego uświęcania oraz apostołowali w swoim środowisku postawą i przykładem. Analizując życie i pisma św. Franciszka wskazać można na szereg cnót charakterystycznych dla duchowości franciszkańskiej. Należą do nich: ewangeliczne ubóstwo, pokora i prostota życia, miłość do wszystkich stworzeń, wielka gorliwość apostolska.

Zasadniczymi aktami prawnymi, na podstawie których działa Franciszkański Zakon Świecki, są Konstytucje Generalne oraz Reguła zakonu, zatwierdzona przez Ojca Świętego Pawła VI. W roku 1992 Kapituła Narodowa uchwaliła Statut Narodowy, który normuje funkcjonowanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce.

 

Cele

Pamiętając, że podstawowym celem jest apostołowanie w swoim środowisku przykładem, można powiedzieć, że obecnie Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce ma charakter modlitewno-czynny.

 

Formacja

Wspólnota modli się na comiesięcznych spotkaniach oraz w ramach grup modlitewnych, biblijnych. Troszczy się o wygląd zewnętrzny kaplic i kościołów. W działaniu czynnym na pierwsze miejsce wysuwa się działalność charytatywna i społeczna, podejmowana przez wspólnoty.

 

Strona internetowa:  www.fzs.franciszkanie.pl

 

Asystent Rady Regionalnej

o. mgr- lic. Piotr Bielenin OFMConv.,

ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica,

tel. 76/ 724 41 77,

e-mail: p.bielenin@franciszkanie.pl

 

Przełożona Rady Regionalnej

s. Bożena Oleksów,

ul. Emilii Plater 7/6, 59-220 Legnica,

tel.: 76/ 722 78 13, kom.: 692 311 628,

e-mail: bozenaoleksow@interia.pl

 

Wspólnoty Świeckiego Zakonu Franciszkańskiego

1.      Chocianowiec,

2.      Jawor,

3.      Kowary,

4.      Legnica,

5.      Lwówek Śląski,

6.      Nowy Kościół,

7.      Pieńsk,

8.      Złotoryja,

9.      Zgorzelec,

10.  Jelenia Góra.

 

We Wspólnocie Świeckiego Zakonu Franciszkańskiego działają aktualnie 184 osoby.