pdf drukuj

Fundacja Wioski Franciszkańskiej - Janice

 

Historia

Janice to mała wioska położona koło Jeleniej Góry. Tam w 1990 roku dzięki pomocy oraz hojności świeckich franciszkanów z Belgii, ówczesna Wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej zakupiła stary dom. Choć warunki były bardzo surowe i cały obiekt wymagał gruntownego remontu, zamieszkało tam kilka osób, w tym młoda rodzina z małym dzieckiem. Podjęli oni wszyscy wezwanie Boga i za wzorem Biedaczyny z Asyżu rozpoczęli życie we wspólnocie modlitwy i pracy. Opiekę nad tamtą wspólnotą roztoczyli Bracia Kapucyni prowincji krakowskiej. Mieszkańców janickiego domu każdego dnia łączy wspólna modlitwa, obecnie również Msza święta, odprawiana w domowej kaplicy oraz wspólna troska o dom. Wyraża się ona zarówno w trwających nieprzerwanie remontach jak i wspólnie przygotowywanych posiłkach oraz pracach porządkowych. Dom od samego początku stal się miejscem spotkań całej Wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej. W Janicach odbywają się rekolekcje, dni skupienia, ważne spotkania wspólnotowe. Ośrodek przyciąga nie tylko ludzi związanych z ruchem franciszkańskim. Przyjeżdżają tam osoby z całej Polski, aby przy wspólnej pracy, ciszy kaplicy oraz wspólnej Eucharystii odnaleźć Boga i odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania.

 

Cel

Celem Fundacji jest utworzenie i prowadzenie ośrodka zwanego "wioską franciszkańską", który jest miejscem doświadczenia życia w duchu św. Franciszka z Asyżu oraz miejscem podejmowania konkretnych działań charytatywnych, społecznych, ekologicznych, edukacyjnych i wychowawczych wobec różnych osób i grup społecznych szczególnie zaś wobec najuboższych. Działalność Fundacji jest oparta na wartościach chrześcijańskich i franciszkańskich. Organami fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

 

Droga Świętego Jakuba

Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy pojawiają się piesze i rowerowe szlaki oznaczone symbolem muszli: to Drogi św. Jakuba (Caminos de Santiago, Routes of St. James, Chemins de St. Jacques, Jakobswege). Służyć one mają pielgrzymom, którzy w samotności lub małej grupie przemierzać chcą Stary Kontynent w poszukiwaniu jego duchowej jedności. Pragną się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego Kontynentu albo po prostu – zwiedzić ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu zgodnie z zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Bo właśnie przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje w drodze”. Więcej informacji na stronie internetowej camino.net.pl.

 

Strona internetowa fundacji:   www.janice.org.pl

 

Dane adresowe

Janice 16, 59- 623 Lubomierz,

tel. 75/ 78 93 700, kom. 781 95 73 78,

e-mail: fwf-janice@o2.pl

 

Dolnośląska Droga Św. Jakuba

tel.: 607 055 854 fax: 75/ 642 76 81,

e-mail: camino@janice.org.pl