pdf drukuj

Konfiguracja poczty na serwerze diecezjalnym

Podczas logowania ze strony należy wpisać nazwę użytkownika
z "@" i końcówką (domeny).
(np. bogatynia@diecezja.legnica.pl
lub biblioteka@perspectiva.pl lub info@tabs.pl)

UWAGA - proszę przeczytać poniżej!!!


Instrukcja obsługi poczty na serwerze diecezjalnym Konfiguracja nowego konta w Microsoft Outlook Express


1. Uruchom program Outlook Express.
2. Z głównego menu Narzędzia wybierz pozycję Konta.
3. W okienku Konta internetowe naciśnij przycisk Dodaj i wybierz pozycję Poczta. Uruchomi się Kreator połączeń internetowych.
4. Wpisz swoje imię i nazwisko w polu Nazwa wyświetlana. Wpisane tutaj dane będą się pojawiały w polu "Od:" u adresata po odebraniu wiadomości e-mail. Naciśnij przycisk Dalej.
5. W polu Adres e-mail wpisz swój adres e-mail - np. bogatynia@diecezja.legnica.pl. Naciśnij przycisk Dalej.
6. Z listy Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer wybierz POP3.
7. W pola Serwer poczty przychodzącej (POP3) i Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz niezależnie od posiadanej domeny (diecezja.legnica.pl lub perspectiva.pl lub tabs.pl) poczta23167.e-kei.pl i następnie naciśnij przycisk Dalej.
8. W pola Nazwa konta i Hasło wpisz odpowiednio np: bogatynia@diecezja.legnica.pl (Nazwa konta jest taka sama jak adres e-mail wpisany już punkcie 5.) oraz podane hasło. Naciśnij przycisk Dalej.
9. Naciśnij przycisk Zakończ aby zapisać konfigurację konta i następnie naciśnij Zamknij.
10. Teraz należy jeszcze poprawić domyślną konfigurację konta. W tym celu z głównego menu Narzędzia wybierz pozycję Konta.
11. W okienku, które się pojawi wybierz zakładkę Poczta, zaznacz myszką konto, które się utworzyło i naciśnij znajdujący się obok przycisk Właściwości.
12. Wybierz zakładkę Serwery, włącz opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia, a następnie naciśnij przycisk znajdujący się obok - Ustawienia.
13. Zaznacz opcję Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej oraz naciśnij przycisk OK.
14. Wybierz zakładkę Zawansowane Poczta wychodząca (SMTP): ustaw 587
15. Naciśnij kolejno przyciski: Zastosuj, OK i Zamknij.
Uwaga!
Ewentualne zapytania proszę kierować do:
p. inż. Bartosza Błaszkiewicza (informatyka Legnickiej Kurii Biskupiej)
Tel.: 76 72-44-122
e-mail: info@tabs.pl