pdf drukuj

Ruch Duchowej Adpocji Dziecka Poczętego

 

Historia

Ruch czerpie inspirację z tzw. „Błękitnej Armii Matki Bożej”, która powstała po objawieniach Maryi w Fatimie w 1917 r. Jej członkowie realizowali Jej wezwanie do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W tym środowisku zrodziła się idea objęcia modlitwą dziecka nie narodzonego, którego życie jest zagrożone aborcją. Do Polski idea ta dotarła przez czasopismo „Rycerz Niepokalanej”. Drugiego lutego 1987 r. pierwsza grupa osób w klasztorze Paulinów w Warszawie, złożyła przyrzeczenie duchowej adopcji i wydano pierwszą ulotkę o krzewieniu duchowej adopcji. Na Jasnej Górze w roku 1994 powstał Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i powołano Krajowy Zarząd Ruchu. W Polsce jest wiele ośrodków, które popularyzują modlitwę duchowej adopcji. Istnieją one przy niektórych Wydziałach Duszpasterstwa w Kuriach Diecezjalnych. Takie ośrodki zaczęły powstawać w parafiach w całym kraju oraz w wielu odprawiane są nabożeństwa w intencji poczętego życia, macierzyństwa i rodziny. Ruch Duchowej Adopcji ma charakter spontanicznego, pospolitego ruszenia w obronie życia, dlatego nie posiada struktur organizacyjnych i osobowości prawnej. Korzysta z istniejących struktur w Kościele – diecezji, parafii, zgromadzeń, stowarzyszeń i ruchów.

 

Cele

Propagowanie modlitwy duchowej adopcji, pomaganie tym, którzy chcą dzieło rozszerzać. Obrona dziecka nie narodzonego i zagrożonego zabiciem w łonie matki.

 

Formacja

Wskazane jest, aby złożenie przyrzeczeń, było poprzedzone rekolekcjami. Przyrzeczenie składa się publicznie lub prywatnie, zazwyczaj w święto maryjne. Osoby, które duchowo adoptują dziecko, odmawiają przygotowaną modlitwę, często przyjmują Komunię Świętą, adorują Najświętszy Sakrament, czytają Pismo Święte, poszczą, walczą z nałogami, pomagają potrzebującym.

Ruch Duchowej Adopcji nie prowadzi ewidencji członków, ale jest wiele osób zaangażowanych w różnych ruchach i stowarzyszeniach, które podejmują to dzieło modlitewne.

 

Strona internetowa:  www.duchowaadopcja.com.pl

 

Centralny Ośrodek Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji

Jasna Góra,

ul. Ks. Kordeckiego 2p.108, 42-225 Częstochowa,

tel. 34/ 365 66 88.

 
Ośrodek Informacji:

ul. K. Dunikowskiego 1a/6, 80-526 Gdańsk Brzeźno,

tel. 58/ 343 50 07.