pdf drukuj

Społeczny Ruch Świętowania niedzieli

 

Historia

Powstały w 2011 roku Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli gromadzi przedstawicieli różnych środowisk, zaangażowanych we wprowadzenie w życie społeczno-kulturowe przesłania Jana Pawła II. Uczestnikami tego przedsięwzięcia są katolicy świeccy i duchowni oraz instytucje społeczne. Panoramę uczestników dopełniają diecezjalne stowarzyszenia katolickie i różne duszpasterstwa, nadto solidarnościowe zrzeszenia pracownicze oraz instytucje społeczno-medialne.

11.03.2011 r. w legnickim klasztorze oo. franciszkanów w obecności biskupa diecezjalnego Stefana Cichego, przedstawicieli związków zawodowych, różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz wielu osób zainteresowanych zainaugurowana została działalność Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli. Na czele zarządu koordynującego prace Ruchu stanął przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębia Miedziowego pan Bogdan Orłowski.

 

Cele

Zasadniczym celem Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli jest budzenie ludzkiej świadomości i utrwalanie w kulturze naszego życia tej świętości, której źródłem jest jedynie Święty Bóg. Nie jest to możliwe bez odkrycia «na nowo» świętości przynależnej niedzieli. Czyż w umysłach chrześcijan i w ich sercach nie rozbrzmiewają słowa samego Boga: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!” oraz słowa Jego Świętego Kościoła: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”? Rozwijający się coraz bardziej Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli pragnie kształtować opinię publiczną, lansując wartości oraz postawy chrześcijańskiego stylu życia. W swym ideowym zamyśle Ruch ten zamierza przede wszystkim uwydatnić, że osobiście przeżywana wiara posiada również swój publiczny wymiar, który w imię wolności religijnej nie tylko nie może być ograniczany, ale przeciwnie – winien być promowany.

 

Strona internetowa:   www.swietowanieniedzieli.pl

 

Koordynator

ks. dr Bogusław Wolański, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej,

ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica,

tel. 76/ 724 41 11, 76/ 724 41 15,

E-mail: srsn@diecezja.legnica.pl

 

Przewodniczący Ruchu

Bogdan Orłowski

 

Rzecznik prasowy

ks. mgr-lic. Piotr Nowosielski, Parafia Świętej Trójcy,

ul. II Armii WP 33, 59-220 Legnica,

tel. 76/ 724 43 51,

e-mail: pion@rubikon.pl

 

Sekretarz

ks. dr hab. Bogusław Drożdż, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej,

ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica,

tel. 76 724 41 43,

e- mail: drozdz@perspectiva.pl