pdf drukuj

Spotkania Małżeńskie

 

Historia

Program Spotkań Małżeńskich opiera się na idei ruchu Marrige Encounter. Pomysł tego typu pracy z małżeństwami zainicjował wraz z grupą małżeństw w Barcelonie (Hiszpania) w 1953 roku o. Gabriel Calvo SJ. Program ten przywiózł do Polski w 1976 r. śp. Stanisław Boguszewski, Polak zamieszkały od drugiej wojny światowej w Kanadzie. Po rozmowie z ówczesnym Metropolitą Krakowskim Kardynałem Karolem Wojtyłą i przy jego wsparciu rozpoczął przygotowania do pierwszego, eksperymentalnego weekendu dla małżeństw. Przywieziona przez niego wersja programu została przetłumaczona na język polski w środowisku absolwentów duszpasterstwa akademickiego w Katowicach.

Pierwsze rekolekcje dla małżeństw odbyły się w dniach 7-9 maja 1977 roku w Laskach koło Warszawy. Rekolekcje te były dla wszystkich uczestników tak głębokim przeżyciem, że zdecydowali się kontynuować następne tego rodzaju spotkania, widząc ich znaczenie, tak dla pogłębienia więzi małżeńskiej, jak i dla ratowania małżeństw zagrożonych rozwodem. Od tej pory Irena i Jerzy Grzybowscy odpowiedzialni za Dzieło Spotkań Małżeńskich wraz z innymi małżeństwami i księżmi wypracowali własny program spotkań weekendowych, mocno zakorzeniony w polskiej religijności i tradycji. Ruch zaczął rozwijać się na całą Polskę.

Istniejące w Polsce Spotkania Małżeńskie są międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych zatwierdzonym dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich z 15.08.2004 r. i potwierdzonym ostatecznie 15.08.2009 r.

Podobne spotkania zaczęto organizować w innych krajach szczególnie w środkowej i wschodniej Europie. Dziś z bogactwa rekolekcyjnych weekendów Spotkań Małżeńskich korzystają Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Łotysze, Słowacy, Rumuni, Mołdawianie, Kazachowie a także środowiska polonijne w Europie zachodniej i Ameryce.

W dniach 8-10 października 1993 roku, przy wsparciu animatorów z Wrocławia został zorganizowany pierwszy weekend rekolekcyjny na terenie Diecezji Legnickiej w Strzegomiu. Weekend ten zapoczątkował powstanie samodzielnego Ośrodka prowadzącego rekolekcje dla małżeństw naszej Diecezji. Pierwszymi Liderami Ośrodka zostali Krzysztofa i Dariusz Budzikowie z Jeleniej Góry, a odpowiedzialnym duszpasterzem ks. Bronisław Piśnicki, który jest moderatorem do chwili obecnej. Rekolekcje odbywały się początkowo w klasztorze Sióstr Adoratorek Przenajświętszej Krwi Chrystusa w Bolesławcu, później w Ośrodku Ruchu Światło Życie w Kowarach a następnie w Ośrodku Fundacja Wioski Franciszkańskiej w Janicach.

Każdego roku w naszej diecezji organizowane są zwykle cztery turnusy rekolekcji podstawowych . W ciągu osiemnastu lat istnienia Ośrodka Spotkań Małżeńskich w Diecezji Legnickiej w rekolekcjach wzięło udział ponad pięćset par małżeńskich. Raz w miesiącu organizowane jest spotkanie poweekendowe dla małżeństw, które uczestniczyły w weekendzie podstawowym. Spotykamy się w klasztorze Sióstr Marii Magdaleny w Jeleniej Górze przy parafii Św. Erazma i Pankracego. W trosce o dobre przygotowanie młodych ludzi do małżeństwa, proponujemy duszpasterzom pomoc w przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa w formie Wieczorów dla Zakochanych lub rekolekcji dla narzeczonych.

Odpowiedzialni za funkcjonowanie Ośrodka Spotkań Małżeńskich w Diecezji Legnickiej są ks. Bronisław Piśnicki oraz Irena i Ryszard Orzelscy.

 

Cele

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu m. in:

- pogłębienie więzi małżeńskiej,

- lepsze i głębsze rozumienie się przez męża i żonę,

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między małżonkami.

 

Formacja

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe wyjazdy mające charakter rekolekcji zamkniętych. Są one prowadzone przez trzy pary małżeńskie i kapłana. Rekolekcje przybierają formę warsztatów, podczas których uczestniczące małżeństwa poznają istotę dialogu między żoną a mężem i uczą się praktycznego prowadzenia go. Uczestnikom przedstawiane są ( przez pary animujące i księdza) tematy do dialogu prowadzonego tylko we dwoje. Siła oddziaływania Spotkań Małżeńskich polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do właściwego spojrzenia na sytuacje konfliktowe i do ich rozwiązywania. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości.

Charyzmat Ruchu Spotkań Małżeńskich realizowany jest  poprzez :

1. Weekendy podstawowe dla małżeństw.

2. Wieczory dla narzeczonych (zakochanych) jako forma przygotowania do małżeństwa.

3. Spotkania porekolekcyjne, które są okazją podtrzymywania oraz pogłębiania dialogu małżeńskiego.

4. Rekolekcje pogłębiające.

A ponadto dla animatorów:

1. Spotkania formacyjne i modlitewne.

2. Rekolekcje dla animatorów.

3. Zjazdy animatorów i zjazdy liderów.

Duchowość Spotkań Małżeńskich nie ma zamkniętego cyklu formacyjnego, ale pozwala uczestnikom weekendu podstawowego włączyć się później w każdy element formacji porekolekcyjnej.

 

Strona internetowa:  www.spotkaniamalzenskie.pl

 

Moderator Diecezjalny Spotkań Małżeńskich

ks. Bronisław Piśnicki,

ul. Karola Miarki 24, 58-400 Kamienna Góra,

tel. 75/ 645 55 54, kom. 693 514 217,

e-mail: pisnicki@gmail.com

 

Liderzy Ośrodka

Irena i Ryszard Orzelscy, 

ul. Jacka Malczewskiego 14/8, 58-500 Jelenia Góra,

tel. 75/ 643 25 39 , kom. 691 832 539,

e- mail: irena03@poczta.onet.pl