pdf drukuj

Stowarzyszenie Grup Modlitwy Ojca Pio

 

Historia

„Grupy Modlitwy” są owocem kapłańskiej działalności o. Pio. Wiernym, którzy przybywali do kościoła i klasztoru ze swymi troskami i kłopotami, O. Pio radził, by się modlili. Modlitwa była jakby „złotą nicią jego nauczania, mądrością jego zakonnego życia. O. Pio żył modlitwą w klasztornej celi i przy ołtarzu, w konfesjonale i we wszystkich kontaktach z ludźmi. Z czasem powstała spontaniczna potrzeba modlitwy wspólnej. Pierwsze grupy modlitwy powstały ok. 1947 r. Była to odpowiedź na apel papieża Piusa XII, by modlitwą zwyciężać zło w świecie. W 1949 r. powstał pierwszy Statut „Grup Modlitwy”. Określa on zasady grupy i obowiązki, do których zaliczano: praktykę modlitwy osobistej i wspólnej, miesięczne spotkania pod przewodnictwem kapłana, uczynki miłosierdzia i przykładne życie religijne. Od samego początku „Grupy Modlitwy” były związane ze szpitalem w San Giovanni Rotundo, który nosi znamienną nazwę: „Dom Ulgi w Cierpieniu”. Szpital ten wskazuje na praktyczną postawę modlącego się chrześcijanina. Modlitwa rozpoczyna dobre dzieło, a wypełnienie swe znajduje w miłości wobec człowieka cierpiącego. Z czasem „Grupy Modlitwy” powstawały w różnych parafiach Włoch i poza granicami.

 

Formacja

W 1986 r. Stolica Apostolska zatwierdziła nowy Statut „Grup Modlitwy”, które winny się wyróżniać wiernością dla Kościoła i jego pasterzy, a więc Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, troszczyć się o pełną formację życia chrześcijańskiego, dbać o rozwój życia modlitwy, praktykowanie wielkodusznej miłości wobec chorych i cierpiących oraz podejmować inicjatywy ewangelizacyjne zgodnie z aktualnymi działaniami duszpasterskimi Kościoła lokalnego. Członkami grup mogą być zarówno świeccy, jak i kapłani oraz osoby zakonne. Na czele „Grupy Modlitwy” musi stać kapłan, który pełni obowiązki dyrektora duchowego i ma być mianowany przez biskupa, co ma gwarantować formację duchową i prawowierność doktrynalną. Do Biskupa należy mianowanie kapłana – koordynatora grup w całej diecezji. Do Konferencji Episkopatu należy sprawa nominacji krajowego dyrektora „Grup Modlitwy”. Międzynarodowe Centrum „Grup Modlitwy”, które ma swą siedzibę w San Giovanni Rotundo, po otrzymaniu potwierdzenia nominacji dyrektora duchowego grupy, wystawia dokument o przynależności do Stowarzyszenia „Grup Modlitwy o. Pio”. Do obowiązków dyrektora należy wysyłanie okresowych np. rocznych sprawozdań z działalności grupy. Międzynarodowe Stowarzyszenie Grup Modlitwy jest kierowane przez Dyrektora Generalnego, który jest aktualnym przewodniczącym Fundacji „Dom Ulgi w Cierpieniu”. Poszczególnym „Grupom”, które spełniają warunki, dotyczące wystarczającej liczby członków i możliwości działania, Dyrektor Generalny po otrzymaniu aprobaty Biskupa Diecezjalnego, wystawia „dyplom agregacji” do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy”.

 

Odpowiedzialny

ks. mgr Bronisław Kryłowski, parafia Świętej Rodziny,

ul. Słubicka 6/8, 59-220 Legnica,

tel. 76/ 862 19 80.