pdf drukuj

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza - Federacja Skautingu Europejskiego

 

Historia

Początki Stowarzyszenia datuje się na połowę lat 70. kiedy w Lublinie w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego powstał wierny tradycjom ideowym przedwojennego harcerstwa, szczep "Zawisza". W roku 1981 na bazie antykomunistycznej odnowy, tworzy się niezależny Ruch Harcerski, który po wprowadzeniu stanu wojennego przeobraża się między innymi w Harcerską Służbę Liturgiczną, czy Ruch Liturgiczny - "Zawisza".

Coraz bardziej uświadamiane "bycie w Kościele", potrzeba pogłębienia formacji religijnej, oparcie w parafiach i pomoc od KUL., świadomość historycznych prób stworzenia katolickiego harcerstwa i utożsamienia się z nim, czy w końcu pierwsze kontakty ze skautingiem katolickim w Europie Zachodniej doprowadziły, do stworzenia nowatorskich rozwiązań pedagogicznych, dających podstawy do stworzenia odrębnej organizacji harcerskiej. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności organizacja została zarejestrowana 10 IV 1990 r. pod nazwą Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza". Organizacja funkcjonuje od 18 XI 1995 r. w strukturach Federacji Skautingu Europejskiego. Od 7 XI 1998 r. jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. W 2003 r. Federacja Skautingu europejskiego została uznana przez Stolicę Apostolską za Międzynarodowe Stowarzyszenie Katolików Świeckich w Kościele Powszechnym.

Na terenie Diecezji Legnickiej SHK działa m.in. w Bolesławcu, Gryfowie, Lubomierzu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Rząsinach, Zawidowie, Bolkowie.

 

Działalność

Skauting budowany jest na trzech filarach. Są to:

1) pedagogika skautingu Baden Powella;

2) świadomość tworzenia Kościoła i wynikające z tego konsekwencje;

3) chęć uczestnictwa w tradycji i tworzeniu chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej - Europy "Ojczyzny Ojczyzn".

Wychowanie odbywa się w dwóch nurtach: męskim i żeńskim. Każdy z nich podzielony jest na trzy gałęzie wiekowe: wilczków (8-12 l.), harcerek i harcerzy (12-17 l.) oraz przewodniczek i wędrowników (17-... l.). Każda z nich ma swoją własną specyfikę. W każdej realizuje się 5 celów skautingu, które określamy skrótowo jako: zdrowie, zmysł praktyczny, charakter, służba i Bóg.

 

I. Gromada Wilczków jest radosną rodziną. Dzieci pogrupowane są w "szóstki" noszące kolory wilków: biały, czarny, brunatny i szary. Pedagogika oparta jest na "Księdze Dżungli". Wszelkie zadania i służby zadawane są po to by wilczek mógł wyjść ze swego dziecięcego egoizmu. Ich patronem jest św. Franciszek ­wzór prostoty, ubóstwa i radości.

 

II. W drużynie harcerskiej wychowanie następuje poprzez system zastępowy, stopnie i sprawności. W zastępie każdy ma swoją funkcję, przez co uczy się odpowiedzialności i wspólnoty. Dla harcerza najważniejszym momentem w roku jest obóz, podczas którego według własnych pomysłów najstarszych zdobytych umiejętności zastęp żyje własnym obozowym rytmem: codzienna Eucharystia, służby, przyrządzanie posiłków, gry ogniska, modlitwa. Kilka zastępów tworzy drużynę, której celem jest pomoc najstarszych pracy zastępom. Na jej czele stoi drużynowy, który zajmuje się głównie formowaniem zastępowych. Codziennie organizuje sobie czytanie duchowne, zwane „godziną światła” lub „godziną wędrownika czy przewodniczki”.

 

III. Dla najstarszych jest "Droga". "Droga" - to kroczenie za Chrystusem. W niej człowiek rozpoznaje swoje powołanie, pełni służbę dąży do jedności życia. Wędrownicy i przewodniczki podzielenie są na kilkuosobowe ekipy, połączone w kręgi (chłopcy) i ogniska (dziewczęta). W nich formują się pod przewodnictwem duszpasterza i szefa ekipy. Wędrownik i przewodniczka bardzo mocno pracuje nad swoim wnętrzem. Powinni mieć stałego spowiednika i kierownika duchowego, który pomaga im w dokonywaniu właściwych wyborów ich życia.

 

Duszpasterz diecezjalny

ks. mgr-lic. Stanisław Bakes, parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej,

Rząsiny 99, 59-620 Gryfów Śląski,

tel. 75/ 784 40 86.

 

Hufcowa Gryfowska - Ewelina Szandała (II Szczep Rząsiński – Małgorzata Zaparta, II Szczep Olszyński – Elżbieta Kuczerawa).

Hufcowa Wrocławska – Barbara Herdzik (II Szczep Legnicki – Krystyna Rutkowska). Hufcowy Wrocławski – Paweł Lochyński (I Szczep Rząsiński – Radosław Łazur).