pdf drukuj

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

 

Historia

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zostało zatwierdzone przez Papieską Radę ds. laikatu 24 maja 1988 roku. Jest ono ściśle złączone ze Zgromadzeniem Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, założonym w 1834 r. w Acuto (koło Rzymu) przez św. Marię de Mattias. Jest to prywatne stowarzyszenie wiernych, które prowadzi działalność na terenie danej diecezji po uzyskaniu zgody biskupa. Na terenie parafii siostry podejmują współpracę z ks. proboszczem, gdy zobowiąże się objąć opieką duchową powstającą grupę, lub wyznaczy do tego innego kapłana. Siostry dzielą się z wiernymi charyzmatem Zgromadzenia zakorzenionym w tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Inspirację do pracy ze świeckimi siostry czerpią z zachęty Założycielki: „Nie traćmy czasu, odwagi. Trudźmy się dla zbawienia dusz”. Centrum duchowości stanowi Misterium Paschalne a szczególnie Krew Chrystusa.

 

Cele

Celem Stowarzyszenia jest adoracja Jezusa Ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz współpraca z Nim w dziele zbawienia poprzez coraz radykalniejsze oddanie się Bogu.

 

Formacja

Formacja teologiczno-ascetyczna członków opiera się na studium dokumentów Soboru Watykańskiego II, dokumentów papieskich, Katechizmu, materiałów z zakresu duchowości Krwi Chrystusa. Dla członków siostry prowadzą rekolekcje i dni skupienia. Pomagają świeckim w rozeznawaniu dotyczącym ukierunkowania swojego życia, aby rozwijało się zgodnie z zamysłem Bożym. Rekolekcje mają określony plan, składający się m. in. z Liturgii Godzin, Mszy Świętej z homilią, konferencji, medytacji, modlitwy wspólnej, modlitwy indywidualnej i rozmów duchowych. Spośród uczestników rekolekcji i dni skupienia wyłaniają się osoby, które chcą należeć do Stowarzyszenia i rozpoczynają regularną formację.Nowi członkowie Stowarzyszenia przyjmowani są na uroczystej Mszy Świętej, podczas której otrzymują świadectwa przyjęcia. Zwykle członkowie łączą się w grupy, nad którymi czuwają animatorki powołane i przygotowane do tego zadania przez Centrum Duchowości. Co tydzień spotykają się na Eucharystii, podczas której czytają lekcje, śpiewają, przygotowują modlitwę wiernych. Włączają się w życie parafii, gdzie opiekują się chorymi, działają charytatywnie, organizują wypoczynek dla dzieci z biednych rodzin.

 

Strona internetowa:  www.adoratorki.pl

 

Odpowiedzialna:

Moderatorka Stowarzyszenia Krwi Chrystusa Region Wrocław

s. Halina Cyganowska ASC

ul. K. Szymanowskiego 25  Wrocław  51-609   tel. 505581500

e-mail: skcwroclaw@adoratorki.pl

Dla Centrum w Bolesławcu ul. Zgorzelecka 27, 59-700 Bolesławiec,

tel. 75/ 732 24 25,

e-mail: boleslawiec@adoratorki.pl

 

Wspólnoty na terenie diecezji legnickiej:

BOLESŁAWIEC

Par. św. Cyryla i Metodego

Par. Ciała i Krwi Chrystusa

Par. MB Nieustającej Pomocy

Par. Chrystusa Króla

Par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Par. MB Różańcowej

BOŻEJOWICE Par. Matki Bożej Częstochowskiej

Filie: Otok, Rakowice

CHOCIANÓW  Par. św. Józefa Oblubieńca

CZARNY BÓRPar. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Filie: Borówno, Grzędy

CZERWONA WODA  Par. Wniebowzięcia NMP

GOŚCISZÓW  Par. MB Częstochowskiej

Filia: Mściszów

JELENIA GÓRA

Par. Podwyższenia Krzyża Świętego

Par. św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Par. św. Wojciecha

KRAŚNIK DOLNYPar. Najświętszego Zbawiciela

Filie: Krzyżowa, Nowa Wieś, Lipiny

KRUSZYN  Par. Św. Jana Chrzciciela

Filia: Łaziska

KRZEWINA  Par. Św. Jana Chrzciciela

LEGNICA

Par. Matki Bożej Królowej Polski

Par. Podwyższenia Krzyża Świętego

Par. św. Jacka

Par. św. Joachima i św. Anny

Par. św. Tadeusza Apostoła

Par. Świętej Trójcy

LEŚNA  Par. Św. Jana Chrzciciela

Filia:  Miłoszów

LUBIN

Par. MB Częstochowskiej

Par. św. Maksymiliana Kolbego

Par. Św. Barbary

LWÓWEK ŚL. Par. Wniebowzięcia NMP

MODLIKOWICE  Par. MB Częstochowskiej

Filia: Wojciechów

MŚCIWOJÓW  Par. Nawiedzenia NMP

Filia: Drzymałowice

NIEDŹWIEDZICE  Par. Narodzenia NMP

Filia: Goliszów

NOWOGRODZIEC  Par. św. Piotra i Pawła

OCICE  Par. Narodzenia NMP

Filia: Kraszowice

OLSZANICA  Par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

OSIECZNICA  Par. św. Maksymiliana Kolbego

PIEŃSK  Par. św. Franciszka z Asyżu

POLKOWICE  Par. Matki Bożej Królowej Polski

RACIBOROWICE GÓRNE  Par. św. Michała Archanioła

Filia: Jurków

SNOWIDZA  Par. Wniebowstąpienia Pańskiego

ŚWIERADÓW ZDRÓJ Par. Podwyższenia Krzyża Świętego

TOMASZÓW  BOLESŁAWIECKI  Par. św. Jadwigi

RZĄSINY  Par. MB Ostrobramskiej

Filia: Ubocze

WARTA BOLESŁAWIECKA  Par. Narodzenia NMP

Filie: Wartowice, Iwiny, Lubków

WĘGLINIEC  Par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

WLEŃ  Par. św. Mikołaja

ZAGRODNO  Par. MB Częstochowskiej

ZBYLUTÓW  Par. Wniebowzięcia NMP

Filia: Chmielno

ZGORZELEC  Par. św. Bonifacego