pdf drukuj

Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich

 

Historia

Stowarzyszenie jest powołane do realizowania zaleceń Stolicy Apostolskiej w duchu św. Jana Bosco. Jest trzecią gałęzią Rodziny Salezjańskiej, w skład której wchodzą: Księża Salezjanie, Siostry Salezjanki (Córki Maryi Wspomożycielki) i Pomocnicy Salezjańscy. Ksiądz J. Bosco, Założyciel Towarzystwa salezjańskiego, przypisywał szczególną rolę i znaczenie osobom, które pomagały mu w działalności ewangelizacyjnej i apostolskiej. Początkowo nie byli oni związani organizacyjnie, potem jednak na skutek interwencji Kongregacji Rzymskiej, zostali zrzeszeni w tzw. Związek Pomocników Salezjańskich. Związek pismem „Breje cum sicuti” został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Zgodnie z dyrektywami Kościoła, w duchu Soboru Watykańskiego II, opracowano tekst „Regulaminu Życia Apostolskiego”, który został zatwierdzony Dekretem dnia 15.04.1985r. Stowarzyszenie działające na terenie diecezji legnickiej, przynależy do Prowincji Wrocławskiej.

 

Cele

Być „Pomocnikiem” to znaczy być „dobrym chrześcijaninem”- tak mówił ks. J. Bosco. Pomocnicy mają być tymi, którzy będą krzewić ducha katolickiego. Oto zasady, którymi winien kierować się w swoim życiu Salezjański Pomocnik Kościoła.

1. Pomocnik żyje na co dzień w prawdzie i prawdą, że Bóg jest Ojcem i jednoczy się z Nim aktem miłości i uwielbienia.

2. Pomocnik żyje Synem Bożym, który posłuszny Ojcu dokonuje przez swoją śmierć dzieła zbawienia - ustanawia Kościół; rozwija miłość i wierność wobec Hierarchii Kościoła.

3. Pomocnik odczuwa nieustannie na sobie uświęcające działanie Ducha Świętego, jest otwarty na Jego działanie, kieruje się w życiu wymaganiami Ewangelii i wskazaniami Kościoła.

4. Pomocnik podejmuje apostolsko-misyjne działanie, żyje Kościołem, pracuje dla Kościoła i w imieniu Kościoła, poprzez:

a) włączenie się w inicjatywy pomocy i wsparcia rodziny (duszpasterstwo rodziny i młodzieży), inicjatywy obrony rodziny zarówno w obrębie swojej rodziny jak i w środowisku gdzie się mieszka.

b) Misja Pomocników Salezjańskich w Kościele przejawia się dzisiaj w:

- w odnowionym pojęciu przynależności do Kościoła,

- miłości konkretnej i aktywnej względem Kościoła,

- skutecznym włączaniu własnej służby salezjańskiej w pastoralną działalność Kościoła lokalnego.

- aktywne włączanie się w życie społeczności lokalnej (w strukturach nauczania, w radach miejskich czy dzielnicowych, publicznej administracji, środków masowego przekazu itp., zwrócenie uwagi na problemy ludzi pracy, pomoc młodzieży oraz ludziom zagubionym w świecie....).

Zadania na szczeblu indywidualnym, formacyjnym i wspólnotowym wskazanym przez „Regulamin Życia Apostolskiego”, uwzględniają potrzeby młodzieży, parafii, środowiska i własnych rodzin. Wspólnota odbywa comiesięczne spotkania formacyjne połączone z Mszą Świętą i rozważaniem słowa Bożego. Na pierwszy plan działania wysuwa się troska i praca z młodzieżą przez bezpośredni kontakt w szkołach, pełnienie dyżurów w „Oratorium Młodzieżowym”, spotkania modlitewne, organizowanie wypoczynku zimowego i letniego, kwestowanie na rzecz młodzieży, organizowanie pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Członkowie angażują się w działalność misyjną i charytatywną.

 

Strona internetowa:  www.sws.salezjanie.pl

 

Delegat Rady Lokalnej

ks. mgr Stanisław Łobodziec SDB, parafia św. Jana Bosko,

ul. Jana Pawła II 58, 59-300 Lubin,

tel. 76/ 844 78 65,

kontakt:  www.lubin-bosko.salezjanie.pl

 

Koordynatorzy

Henryk Plaga,

ks. mgr Franciszek Steblecki SDB.