pdf drukuj

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Historia

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała w klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg k. Lyonu w roku 1863. Do Polski została przeniesiona jako bractwo w roku 1869 i działała również przy klasztorze Sióstr Wizytek. W roku 1919 wspólnota została podniesiona do rangi Arcybractwa i objęła zasięgiem cały kraj, rozwijając aktywną działalność w latach międzywojennych w 800 parafiach. Obecnie Arcybractwo działa w ok. 300 parafiach w całej Polsce.

 

Cele

1. Pogłębianie kultu Eucharystii poprzez Adoracje Najświętszego Sakramentu.

2. Poświęcenie się Sercu Jezusowemu jako żywemu świadectwu Boskiego Odkupiciela i szczególną miłość bratnią w życiu osobistym i pracy zawodowej.

3. Wynagrodzenie Sercu Bożemu przez uczestnictwo w cierpieniu Chrystusa i ofiarności na rzecz bliźniego.

 

Formacja

Każdy członek obiera sobie jedną godzinę w ciągu dnia, podczas której stara się pamiętać o Jezusie obecnym w tabernakulum i poświęca Mu swoje zwykłe zajęcia. W duchu miłości, czci i wynagrodzenia Sercu Bożemu dla większej Jego chwały za grzechy i niewierności świata.