pdf drukuj

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

 

Historia
Dnia 25 marca 1993 roku Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał do życia Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej .

 

Wskazania w sprawie Zakładania Kół Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej

1. Członkiem Towarzystwa może być każdy, kto cieszy się dobrą opinią w swojej parafii i pragnie wspomagać Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej.

2. Członkiem Towarzystwa może być także instytucja lub przedsiębiorstwo, którego działalność nie sprzeciwia się wierze i moralności chrześcijańskiej

3. Nabór członków towarzystwa może dokonywać się przez indywidualne zgłoszenia i przez zaproszenie przez Księdza Proboszcza, czy innych członków Towarzystwa.

4. Członków należy wpisywać do specjalnej księgi, w której można zapisywać również zobowiązania: zobowiązania modlitwy (np. modlitwę codzienną, raz w tygodniu różaniec, Komunia św.) i ofiary materialne (np. miesięczną kwotę wpłacaną na rzecz Seminarium Duchownego).

5. Członkowie otrzymują specjalną legitymację przy zapisywaniu względnie w terminie późniejszym.

6. Spośród członków Ksiądz Proboszcz wybiera prezesa Koła, którym powinien zostać członek cieszący się w środowisku dużym autorytetem, dobry chrześcijanin, odznaczający się duchem inicjatywy.

7. Członkowie wybierają spośród siebie sekretarza i skarbnika Koła.

8. Dniem spotkań członków Koła i modlitwy za Seminarium winien być pierwszy czwartek miesiąca, albo pierwsza sobota czy pierwsza niedziela miesiąca.

9. Spotkanie winno składać się: z modlitwy o powołania i w intencji Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, omówienie jakiegoś tematu z zakresu troski o powołania (dokumenty Vaticanum II nt. powołań, poszczególne rozdziały adhortacji "Pastores dabo vobis"). Można zorganizować spotkanie z przełożonymi Seminarium. Na spotkaniu należy omówić sprawy organizacyjne i zastanowić się nad możliwościami działania Koła w konkretnych warunkach życia parafii.

10. Członkowie Koła winni dbać, by w gablotkach parafialnych były podawane aktualne informacje o życiu WSD i odpowiedzialności za powołania.

11. Działalność Koła winna się zaznaczać szczególnie podczas Tygodnia Modlitw o powołania, jesiennej zbiórki na rzecz Seminarium i przy zbieraniu ofiar na wszystkich cmentarzach na terenie Diecezji w dzień Wszystkich Świętych.

12. Koło może organizować okresowe pielgrzymki do Sanktuariów naszej Diecezji lub innych w intencji powołań.

13. Zarząd główny Towarzystwa razem z Wyższym Seminarium Duchownym będzie przysyłał Kołom Parafialnym informacje i szczegółowe instrukcje dotyczące działalności Kół.

14. Każdego roku Wyższe Seminarium Duchowne zaprosi członków Towarzystwa albo przynajmniej jego przedstawicieli do Katedry na wspólną modlitwę i spotkanie z przełożonymi i alumnami Seminarium.

15. Za wszystkich dobrodziejów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, a zwłaszcza za członków Towarzystwa odprawiana będzie Msza św. w I czwartek miesiąca oraz codzienne modlitwy alumnów.

 

Alumni WSD w Legnicy wydają czasopismo "Sens", które bezpłatnie przekazywane jest za pośrednictwem parafii do wszystkich członków Towarzystwa.

 

Przewodniczący

ks. dr Leopold Rzodkiewicz, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej,

ul. Jana Pawła II 1,

tel. 76/ 724 41 40.

 

Strona internetowa WSD:  www.wsd.diecezja.legnica.pl