Jesteś tutaj: strona główna > wydarzenia > article > 1198Szkoła Animatorów Misyjnych w Jeleniej Górze

Referat ds. Misji zaprasza do udziału w Szkole Animatorów Misyjnych (SAM) diecezji legnickiej

 

Spotkanie propedeutyczne: sobota, 27 maja 2017 r.

 

Miejsce: parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze (Zabobrze III)

 

Celem szkołyjest przygotowanie kandydatów do prowadzenia animacji misyjnej na terenie diecezji z uwzględnieniem umiejętności:

                - prowadzenia szkolnych i parafialnych ognisk (grup) misyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych;

                - prowadzenia animacji misyjnej poprzez środki masowego przekazu (popularyzacja właściwego obrazu działalności misyjnej w artykułach prasowych i programach radiowych);

                - udziału w ewangelizacji parafialnej i pozaparafialnej (np. teatr ewangelizacyjny).

 

Zakres nauczaniaobejmuje tematy z biblistyki, eklezjologii i misjologii. Tematy są przedstawiane w formie wykładów i warsztatów. Wykłady maja doprowadzić uczestnika szkoły do właściwego rozumienia misji Kościoła w oparciu o nauczanie Soboru Watykańskiego II i nauczanie papieskie. Warsztaty wprowadzają w umiejętność zastosowania sprawdzonych sposobów prowadzenia animacji misyjnej. Oprócz podania wiedzy teoretycznej i wdrożenia w umiejętności praktyczne SAM formuje duchowość misyjną. Ona jest podstawą animacji misyjnej. SAM obejmuje również udział we mszy św. i wspólnych modlitwach, przez co przyjmuje charakter rekolekcji czy dni skupienia.

 

Czas trwania SAM. Na spotkaniu propedeutycznym uczestnicy zapoznają się z tematyką i metodami stosowanymi w SAM. Szkoła jest dwuletnia. W tym czasie uczestnik przechodzi cztery stopnie wchodząc coraz bardziej w duchowość misyjną.

 

Warunki uczestnictwa. W Szkole Animatorów Misyjnych Diecezji Legnickiej mogą brać udział osoby dorosłe, zaangażowane w życie Kościoła, pragnące prowadzić animację misyjna na terenie diecezji. Ze względu na to, że animator misyjny prowadzi animację pod kierunkiem proboszcza parafii, na terenie której działa i jest współpracownikiem Dekanalnego Referenta ds. Misji do udziału w SAM jest wymagane skierowanie przez proboszcza lub wspomnianego referenta.

 

Udział w spotkaniu propedeutycznym jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia na e-mail: misje@diecezja.legnica.pl

Termin zgłoszeń do 25 maja 2017 r.

 

Program:

10:00 Przedstawienie programu SAM

10:30 Modlitwa o owoce SAM

11:00 Misyjna natura Kościoła – wykład

12:00 Anioł Pański

12:10 Jezus misjonarzem Boga Ojca – praca z Pismem Świętym

13:00 obiad

14:00 Prawdziwe oblicze misji – warsztaty (film i świadectwo)

16:00 Programy edukacyjne PDM dla dzieci i młodzieży

17:30 Nabożeństwo majowe

18:00 Msza święta