pdf drukuj

Wydział Gospodarczy

Wikariusz Biskupi
ds. Ekonomicznych i Gospodarczych:

ks. dr Józef LISOWSKI, tel. 76/7244100

 

Sekretarz:
ks. mgr Andrzej TRACZ

 

Specjalista ds. nieruchomości:
mgr inż. Anna KUCZYŃSKA, tel. 76/7244116
e-mail: gospodarczy@diecezja.legnica.pl

 

                           Ekonom diecezjalny:

                           ks. dr Piotr Zawadka,   tel. 76/7244100

                                       

Kasa:

mgr Małgorzata JEDYNAK, tel. 76/7244108

 

Informatyk:
inż. Bartosz BŁASZKIEWICZ, tel. 76/7244122

e-mail: info@tabs.pl